AH-Erlebnis Consulting

“AH- erlebnis” :
De ervaring plotseling de oplossing van een probleem te zien waarnaar men eerder lange tijd en tevergeefs op zoek was”

(Term van de Oostenrijks‑Amerikaanse psycholoog Karl Bühler (1879‑1963)

Alex Hoosemans
Alex Hoosemans

Wat we doen:
>Programma management digitale transformatie
>Change management en adoptie

Wij leveren: Strategisch advies, programma management en change management bij digitale transformatie uitdagingen

We combineren en verbinden, met +25 jaar ervaring, business, ICT en medewerkers om op die manier digitale transformatie projecten bij onze klanten te adviseren, te begeleiden en te implementeren.

Een gedragen, strategisch aansluitende en impactvolle transitie naar anders werken, gesteund door digitale middelenPeople - Proces - Technology

Wij werken altijd in de driehoek People – Process en Technology en ook altijd in die volgorde!

Werkgebied

Digitale transformatie;

Voor AH- erlebnis betekent de digitale transformatie dat een organisatie een verandering heeft doorlopen waarna het de klant 100% centraal stelt gedurende de gehele customer journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal als norm beschouwt.

Deze digitale transformatie is tegenwoordig essentieel en maakt u sterker als bedrijf.

Wij begeleiden u met het ontwikkelen van communicatie visie en -strategie, definiëren van heldere programma’s en begeleiden de invoering van nieuwe gedragen werkprocessen.

Customer Experience & Engagement

Elk bedrijf biedt een customer Experience. Ook uw bedrijf doet dat, ongeacht of u het bewust maakt of ondergaat. Een klantervaring kan goed, slecht of onverschillig zijn, maar het feit dat u klanten heeft, u op een of andere manier met deze klanten interacteert en producten en diensten levert, betekent dat uw klant ervaring heeft met u en uw merk.

Wij onderzoeken de klantbelevenis, brengen verbeter mogelijkheden in kaart die passen bij uw merkwaarde, en adviseren en begeleiden de implementatie van gedragen oplossingen.

Aanpak

AH- erlebnis hanteert met +25 jaar ervaring een bewezen aanpak.

Wij ondersteunen u met het formuleren van communicatie visie en -strategie, die onontbeerlijk is om verbeteringen aan te brengen in uw organisatie en de manier waarop u met uw klanten communiceert.

Ons onderzoek toont aan waar verbeteringen nodig zijn, met een ontwerp als resultaat.

Gedurende de uitvoering begeleiden we de technologische implementatie, en zorgen we voor draagvlak in de organisatie.

Visie & Strategie

Onderzoek

Ontwerp

Uitvoeren

Visie en strategie workshop

“Zonder een visie is een bedrijf als een schip zonder roer en drijf het doelloos rond”.
Een collectief beeld op de toekomst en de positie van de organisatie daarin is voorwaarde.

Veel bedrijven hebben geen duidelijke informatie- en communicatie visie en hebben de neiging om ad hoc oplossingen in te voeren zonder afstemming en aansluiting bij hun visie en strategie.

Informatie en communicatie zijn tegenwoordig essentieel om zaken te doen. Maar leveren alleen waarde op als deze gedragen worden en aansluiten bij uw doelstellingen.

AH- erlebnis helpt dit collectieve beeld te creeëren en te verwezenlijken zodat u competitief blijft.

Wij gebruiken de Disney © Imagineering methodiek om een gedragen toekomstbeeld op klantcommunicatie en/of interne samenwerking te ontwikkelen.

De workshop levert:

 • een gedragen visie en strategie binnen uw organisatie
 • concrete en uitvoerbare ideeën (strategische thema’s) op;
 • een SMART roadmap om de visie te bereiken volgens de gekozen strategie!

Customer experience onderzoek

“Onderzoek van Forbes toont aan dat in 2020 klanten hun beslissing om zaken met u te doen in grote mate laten bepalen door de beleving die u als merk bied. Prijs en service zijn ondergeschikt geworden.”

AH- erlebnis helpt u met het in beeld brengen van de klantbeleving. Door onderzoek tonen we aan hoe uw klanten tijdens hun reis u als bedrijf ervaren en geven concrete verbetermogelijkheden aan die aansluiten bij uw merkwaarde.

Het onderzoek leidt dan ook tot:

 • Inzicht in de beleving van uw klanten
 • Inzicht in de klantreis en alle touchpoints
 • Concrete, onderbouwde en uitvoerbare verbetermogelijkheden
 • een SMART programma om de verbeteringen in te voeren

Digitale transformatie

““Met het oog op de toekomst moeten Nederlandse bedrijven er alert op zijn dat hoewel verouderde IT een belangrijke uitdaging blijft, er nieuwe uitdagingen aan de horizon opdoemen. Bijvoorbeeld onvoldoende partners en een tekort aan beschikbare technologie. Dat laatste probleem ontstaat vooral wanneer bedrijven de stap maken van het verkennen van digitale mogelijkheden naar de uitvoerende fase.“

Onderzoek toont aan dat de top 5 uitdagingen voor bedrijven om echt digital te transformeren zijn:

38%   Culturele weerstand tegen verandering

29%  Gebrek aan beschikbare technologie

26%  Gebrek aan financiële middelen

25%  Legacy IT systemen

24%  Onvoldoende kennis partners

AH- erlebnis brengt de knelpunten voor u in kaart op de volgende onderdelen (bouwstenen voor verandering en implementatie van een strategie:

Deze onderzoeken geven u:

 • Inzicht in knelpunten en verbeterpunten
 • Onderbouwde verbetermogelijkheden (business case)
 • Een SMART roadmap om daadwerkelijke digitale transformatie te kunnen realiseren

Customer experience advies

“Bedrijven focussen nog steeds op technologie terwijl de focus zou moeten liggen op de gehele klantreis.“

Onderzoek toont aan dat 20% van de contactmomenten mobiel verloopt. Google noemt dit micro momenten in een klantreis. Het is dan ook erg verleidelijk om te focussen op mobiel, terwijl de beleving van de klant over meerdere kanalen en momenten verloopt.

Het integraal verbeteren van de klantbeleving, en hem echt in het hart raken,  heeft dan ook impact op technologie, processen en medewerkers als een geheel.

AH- erlebnis helpt u met het verbeteren van de klantbeleving. Ons onderzoek heeft eerder aangetoond waar verbeteringen noodzakelijk zijn. We adviseren en ontwerpen de nieuwe touchpoints in de digitale communicatie wereld.

Het advies bevat:

 • Een herziene customer journey
 • Een helder verbeter programma; waar te verbeteren
 • Meetbare verbetermogelijkheden
 • Onderbouwde verbeter projecten middels een business case
 • Afgestemd op uw merkwaarde en strategische KPI’s

Digitale transformatie

“Als je niet tevreden bent over hoe een transformatie loopt, dan moet je iets aan het proces veranderen.“

Veranderingen maken of breken elke organisatie. Geen proces? Geen organisatie. Geen slim proces? Ontevreden klanten en vaak een verliesgevende business.

Omdat digitale transformatie veel impact heeft op een organisatie, is het raadzaam te kijken naar wat er verbeterd kan worden, zeker wanneer:

 • Cultuur van een organisatie belemmeringen oplevert
 • Inzicht in klanten (klantbeeld) ontbreekt
 • Technologische middelen niet aansluiten
 • De klant (nog) niet centraal staat
 • Er geen gedragen programma aanwezig is die aansluit bij de communicatie strategie

AH- erlebnis helpt u met het daadwerkelijk implementeren van een digitale transformatie. Ons onderzoek heeft eerder aangetoond waar knelpunten en verbeterpunten aangepakt moeten worden. We adviseren, ontwerpen en begeleiden de nieuwe manier van werken in de digitale communicatie wereld.

We leveren:

 • Een helder verbeter programma; waar te verbeteren
 • Meetbare verbetermogelijkheden
 • Onderbouwde verbeter projecten middels een business case
 • Afgestemd op uw strategie en strategische KPI’s
 • Programma begeleiding, verander management en ontwerp

Programma management

“De implementatie van een nieuwe communicatie strategie en oplossing raakt alle onderdelen van een organisatie.“

De invoering van een nieuwe manier van werken, of een nieuwe manier van communiceren met uw klanten,  heeft een grote impact op hoe uw organisatie en medewerkers werken en samenwerken.

Uiteindelijk gaat hem om effectief implementeren, een goede implementatie is afhankelijk van:

 • Een helder programma;
 • Het borgen van eerder vastgestelde visie en strategie
 • Draagvlak van uw medewerkers
 • Toetsing en bijsturing van vastgestelde KPI’s
 • Een functioneel ontwerp wat uitvoerbaar is en aansluit bij uw strategie.

AH- erlebnis ondersteunt u met het invoeren van  technologische oplossingen en nieuwe werkwijzen. De invoering raakt vele onderdelen van uw organisatie; business, sales, ICT, communicatie, HR en niet in de laatste plaats uw medewerkers.

De AH- erlebnis ondersteuning bestaat uit:

 • Verander management (Prosci Adkar methodiek)
 • Programma management
 • Opstellen functioneel ontwerp en proces beschrijving
 • Continue toetsing van doelstellingen en benefits

Referenties

Ah- erlebnis komt bij tal van bedrijven over de vloer. Van MKB’ers tot grote ondernemingen. En dat bij een groot scala aan sectoren. Voor meer informatie over uw branche kunt u natuurlijk altijd met ons contact opnemen. Hier vier voorbeelden uit verschillende branches:

De klantbeleving wordt steeds belangrijker in een markt die zich kenmerkt door prijs differentiatie.

AH- erlebnis heeft onderzoek gedaan naar de klantbeleving bij collectieve zorgverzekeringen, en aanbevelingen gedaan om de merkwaarde te verstevigen tijdens deze klantreis. Een business case, plan van aanpak en oplossing is aangedragen om de % conversie te verbeteren.

Een grote zorgverzekeraar

AH-Erlebnis Consulting
2017-09-18T19:57:47+02:00

Een grote zorgverzekeraar

De klantbeleving wordt steeds belangrijker in een markt die zich kenmerkt door prijs differentiatie. AH- erlebnis heeft onderzoek gedaan naar de klantbeleving bij collectieve zorgverzekeringen, en aanbevelingen gedaan om de merkwaarde te verstevigen tijdens deze klantreis. Een business case, plan van aanpak en oplossing is aangedragen om de % conversie te verbeteren.

Ziekenhuizen worden steeds vaker beoordeeld op kwaliteit van de zorg.

AH- erlebnis heeft in een visie & strategie workshop de gedragen noodzaak om de patiënt centraal te stellen helder gemaakt. Als resultaat is er een programma opgesteld waarin diverse verbeterprojecten zijn gedefinieerd.

Een academisch ziekenhuis

AH-Erlebnis Consulting
2017-09-18T19:58:23+02:00

Een academisch ziekenhuis

Ziekenhuizen worden steeds vaker beoordeeld op kwaliteit van de zorg. AH- erlebnis heeft in een visie & strategie workshop de gedragen noodzaak om de patiënt centraal te stellen helder gemaakt. Als resultaat is er een programma opgesteld waarin diverse verbeterprojecten zijn gedefinieerd.

Nieuwe manieren om met de klant in contact te komen en de offline en online wereld te verbinden

AH- erlebnis heeft enkele nieuwe concepten voor pop-up stores en ”future offices” vanuit klantervaring ontworpen waar klanten en medewerkers op een nieuwe manier kunnen interacteren en communiceren.

Een grote bank in Nederland

AH-Erlebnis Consulting
2017-09-16T18:07:19+02:00

Een grote bank in Nederland

Nieuwe manieren om met de klant in contact te komen en de offline en online wereld te verbinden AH- erlebnis heeft enkele nieuwe concepten voor pop-up stores en ”future offices” vanuit klantervaring ontworpen waar klanten en medewerkers op een nieuwe manier kunnen interacteren en communiceren.
0
0
AH-Erlebnis Consulting

Partners

Blue Pepper

AH-erlebnis werkt samen met Bluepepper, omdat niet alleen een verbeterde klantcommunicatie en klantbeleving bijdraagt aan commercieel succes van uw organisatie.

Zeker zo belangrijk is een goede performance van uw sales organisatie, afgestemd op uw marketing.

Bluepepper biedt die expertise die uw commerciële slagkracht vergroot.

Website Blue Pepper

LinkedIn pagina Blue pepper

 

 
AH-Erlebnis Consulting
2017-09-26T10:27:21+02:00
AH-erlebnis werkt samen met Bluepepper, omdat niet alleen een verbeterde klantcommunicatie en klantbeleving bijdraagt aan commercieel succes van uw organisatie. Zeker zo belangrijk is een goede performance van uw sales organisatie, afgestemd op uw marketing. Bluepepper biedt die expertise die uw commerciële slagkracht vergroot. Website Blue Pepper LinkedIn pagina Blue pepper    

De Commerciele Revolutie

In vier sprints naar een nieuw Commercieel DNA!

Wij werken samen met De Commerciele Revolutie (DCR) om bedrijven nog beter commercieel te laten acteren en de droomvan onze klanten haar klanten waar te maken.

 

Dat doen we door de klantdroom in kaart te brengen en deze te vertalen naar. We starten met een inspiratie en bewustwordings sessie met je team, waarna we je commerciele DNA en handboek updaten. Daarna laten we het werken en ontwikkelen we door. Continue verbeteren en monitoren volgt, we laten niet los en gaan gezamenlijk voor succes.

 

Kijk voor meer informatie op : De Commerciele Revolutie

Of bezoek de Linkedin pagina
AH-Erlebnis Consulting
2020-10-16T08:38:25+02:00
In vier sprints naar een nieuw Commercieel DNA! Wij werken samen met De Commerciele Revolutie (DCR) om bedrijven nog beter commercieel te laten acteren en de droomvan onze klanten haar klanten waar te maken.   Dat doen we door de klantdroom in kaart te brengen en deze te vertalen naar. We starten met een inspiratie en bewustwordings sessie met je team, waarna we je commerciele DNA en handboek updaten. Daarna laten we het werken en ontwikkelen we door. Continue verbeteren en monitoren volgt, we laten niet los en gaan gezamenlijk voor succes.   Kijk voor meer informatie op : De Commerciele Revolutie Of bezoek de Linkedin pagina

Partners

AH- erlebnis werkt samen met diverse partners. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerken, versterken en kennis delen.

Wij willen onze klanten de beste kennis en expertise bieden op het vlak van Commerciele kracht, GRIP op je bedrijf en de beste klantcommunicatie.

Met als doel de best mogelijke tevreden klanten!

 
AH-Erlebnis Consulting
2017-09-21T08:41:41+02:00
AH- erlebnis werkt samen met diverse partners. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerken, versterken en kennis delen. Wij willen onze klanten de beste kennis en expertise bieden op het vlak van Commerciele kracht, GRIP op je bedrijf en de beste klantcommunicatie. Met als doel de best mogelijke tevreden klanten!  
0
0
AH-Erlebnis Consulting

Blog

Customer experience
31 oktober 2018

2.083.333 snapchat berichten per minuut!

Dat zijn het aantal snapchat berichten die worden verstuurd, terwijl je deze blog leest zijn er inmiddels 6.249.999 snapberichten verstuurd. Voor de oplettende lezer, dit kost je 3 minuten J.   Een duizelingwekkend aantal wat bijna niet te bevatten is. Maar wat zegt het nou echt? Verstuurde berichten zegt namelijk niets over gelezen berichten….. En dat is nou waar ik…
Customer experience
28 februari 2018

De klantbeleving verbeteren begint bij één touchpoint aanpakken!

“Klantbeleving is de perceptie die de klant heeft van alle interacties gedurende de hele klantreis en in alle kanalen”   En dat is ook meteen de uitdaging voor veel bedrijven; Het betreft dan ook ALLE interacties, over de HELE klantreis en in ALLE kanalen. Overigens: onderzoek van Forbes toont aan dat in 2020 klantbeleving de hoofdreden is voor uw klanten…
Customer experience
13 februari 2018

Klantbeleving verbeteren wordt essentieler dan ooit!

FORBES VERWACHT DAT IN 2020 DE KLANTBELEVING DE BELANGRIJKSTE REDEN IS WAAROM DE CONSUMENT VOOR EEN BEPAALD BEDRIJF OF MERK KIEST. Hoe de klant de dienstverlening ervaart wordt dus belangrijker dan het product en de prijs daarvan. Dit heeft grote gevolgen voor de marketingstrategie! Waar moet je dan beginnen als bedrijf? Als bedrijf communiceer en interacteer je via vele kanalen…

Contact.

Wilt u meer weten? Neem contact op via het contact formulier of onderstaande gegevens.

AH-Erlebnis Consulting
Milsbeeksingel 57
5045 LR Tilburg
Tel: 06 41142669
Mail: alex@ah-erlebnis.consulting